Long Play C/T
参数详情
 • ○ 尺寸:23寸/26寸
 • ○ 面板材质:云杉单板
 • ○ 背侧板材质:玫瑰木单板
 • ○ 指板材质:玫瑰木
 • ○ 音点材质:天然白贝
 • ○ 上下线枕材质:牛骨
 • ○ 琴头贴片材质:染黑玫瑰木
 • ○ 琴颈:桃花芯木
 • ○ 琴弦:意式Apuila Sugar尼龙弦
 • ○ 旋钮:纯黑镀铬封闭式
 • ○ 品位:18
 • ○ 拾音器:
喵S/喵C/喵T
参数详情
 • ○ 尺寸:21寸/23寸/26寸
 • ○ 面板材质:桃花芯单板
 • ○ 背侧板材质:桃花芯合板
 • ○ 指板材质:印尼玫瑰木
 • ○ 音点材质:枫木
 • ○ 上下线枕材质:天然牛骨
 • ○ 琴头贴片材质:桃花芯
 • ○ 琴颈:奥古曼
 • ○ 琴弦:Aquila 透明尼龙弦
 • ○ 旋钮:全封闭弦钮
 • ○ 品位:18品
 • ○ 拾音器: